درگاه بانک صادرات

  • جهت پرداخت فاکتور خرید می توانید با تکمیل فرم زیر اقدام نمائید.
  • پس از تکمیل فرم به درگاه بانک صادرات منتقل خواهید شد
  • لطفا پس از تکمیل پرداخت شماره پیگیری پرداخت خود را یاداشت و اعلام نمائید.